הרשמה לשנה"ל תשפ"א

חתימה נוספת

1
ויתור סודיות

אישור פרסום תמונות באתר בית הספר ובדף הפייסבוק/אינסטגרם

במסגרת הפעילות של אתר בית הספר ועפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך, אנו זקוקים לאישורכם על מנת להעלות תמונות של בנכם/בתכם לאתר בית הספר.
חשוב לציין כי תמונות שתוכנן פוגע/מעליב/לא ראוי לפרסום וכו' לא יועלו לאתר בית הספר. כל תמונה שתצולם תעבור בדיקה ע"י צוות המורים שיאשרו את פרסום התמונה.