פרוייקט השאלת ספרים

במסגרת הפרויקט יקבלו התלמידים את כל ספרי הלימוד הנחוצים להם לשנת הלימודים כולל חוברות העבודה. הפרויקט נועד להקל על רכישת הספרים והוא חוסך בממוצע כ-60% מעלות הספרים לתלמיד.

את הספרים יקבלו התלמידים בתחילת שנת הלימודים הבאה. יש לציין שרוב הספרים הינם משומשים במצב טוב וחלקם חדשים. על התלמיד לשמור עליהם ולהחזיר אותם במצב דומה בסוף השנה. יינתנו חוברות עבודה חדשות, שבהן מותר לתלמידים לכתוב ואין צורך להחזירן בסוף השנה.

על מנת להשתתף בפרויקט השאלת הספרים
יש להסדיר את התשלום,על סך 280 ₪, באמצעים הבאים: