פרוייקט השאלת ספרים

במסגרת הפרויקט יקבלו התלמידים את כל ספרי הלימוד הנחוצים להם לשנת הלימודים כולל חוברות העבודה. הפרויקט נועד להקל על רכישת הספרים והוא חוסך בממוצע כ-60% מעלות הספרים לתלמיד.

את הספרים יקבלו התלמידים בתחילת שנת הלימודים הבאה. יש לציין שרוב הספרים הינם משומשים במצב טוב וחלקם חדשים. על התלמיד לשמור עליהם ולהחזיר אותם במצב דומה בסוף השנה. יינתנו חוברות עבודה חדשות, שבהן מותר לתלמידים לכתוב ואין צורך להחזירן בסוף השנה.

על מנת להשתתף בפרויקט השאלת הספרים
יש להסדיר את התשלום,על סך 280 ₪, באמצעים הבאים:

פרטי חשבון הבנק:
מספר חשבון- 67302
בנק 12
סניף 574
נא לציין: תשלום עבור מקדמה/ השאלת ספרים, את שם התלמיד והכיתה.
לאחר ההעברה אנא העבירו אלינו אסמכתא במייל beithinuch100@gmail.com או בפקס 5630163- 02
קוד המוסד לשם הקמת הוראת קבע: 32327
נא לציין: תשלום עבור מקדמה/ השאלת ספרים, את שם התלמיד והכיתה.
לאחר ההעברה אנא העבירו אלינו אסמכתא במייל beithinuch100@gmail.com או בפקס 5630163- 02
תשלום בכרטיס אשראי
בטלפון למזכירות בית הספר 02-5617711 בין השעות 8:30 – 15:30
צ'ק או מזומן
צ'ק לפקודת "בית ספר בית חינוך".
לנוחיותכם ניתן לפרוס ל-3 או 4 תשלומים.
יש לתאם עם מזכירות בית הספר את הגעתכם למתן התשלום, בטלפון 02-5617711 בין השעות 8:30 – 15:30.

בית הספר בית-חינוך
עירוני ג' – בית ספר שש-שנתי

טל': 5617711- 02    •    פקס: 5630163- 02    •    beithinuch100@gmail.com