הרשמה לשנה"ל תשפ"ה

1
פרטי התלמיד/ה
2
פרטי ההורים
3
פרטי אחים
4
הצהרת בריאות
5
ויתור סודיות

ברוכים הבאים!

תלמידים והורים יקרים,
אנחנו שמחים על הצטרפותכם!

אנא הקדישו כמה דקות למילוי טופס הרישום.

פרטים אישיים של התלמיד/ה

אל מי לפנות כשאין משיגים את ההורים?

מוסדות לימוד קודמים (יסודי/חט"ב/תיכון): 

הבא

פרטי האם

פרטי האב

הקודם
הבא

פרטים אחים ואחיות:

הקודם
הבא

הצהרת בריאות

בית הספר: בית חינוך
היישוב: ירושלים

מאת: הורי התלמיד/ה

אני מצהיר/ה כי:

*חתימה על הצהרת הבריאות – בסוף טופס ההרשמה

הקודם
הבא

אישור פרסום תמונות באתר בית הספר ובדף הפייסבוק/אינסטגרם

במסגרת הפעילות של אתר בית הספר ועפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך, אנו זקוקים לאישורכם על מנת להעלות תמונות של בנכם/בתכם לאתר בית הספר.
חשוב לציין כי תמונות שתוכנן פוגע/מעליב/לא ראוי לפרסום וכו' לא יועלו לאתר בית הספר. כל תמונה שתצולם תעבור בדיקה ע"י צוות המורים שיאשרו את פרסום התמונה.

ויתור סודיות

יש לחתום כאן:

במידה וההורים גרושים נדרשת חתימת שני ההורים!!
יש להעתיק ולשלוח להורה השני את הקישור הבא לחתימה: 
http://wordpress-559043-1973003.cloudwaysapps.com/sign2/

הקודם
שליחה

בית הספר בית-חינוך
עירוני ג' – בית ספר שש-שנתי

טל': 5617711- 02    •    פקס: 5630163- 02    •    beithinuch100@gmail.com